Hřensko

Hřensko

Romantická krajina Labských pískovců přitahuje turisty více než 200 let. Skály bizardních tvarů spolu se soutěskami říčky Kamenice nabízejí okouzlující podívanou a tak trochu i cestu do pravěku. Hlubokým skalním žlabem si razí cestu říčka Kamenice. Díky ní jsou tak největší atrakcí Českého Švýcarska dvě soutěsky: Edmundova a Divoká soutěska. Projížďka na pramici po zvláštní tajuplně klidné hladině je pro každého nezapomenutelným zážitkem.

Z podnětu Horského spolku nechal soutěsku na vlastní náklady zpřístupnit kníže Edmund Clary-Aldrigen. Po něm také dostala jméno, stejně jako část rokle říčky Kamenice (Edmundův důl). Jmenuje se po něm i jedna skála u Pravčické brány.

Pravčická brána je největší pískovcový oblouk v Evropě (rozpětí 26,5 m, výška 16 m). Spolu se soutěskami je nejvyhledávanějším cílem turistů. Vznikla před více než milionem let a podle geologů zmizí v relativně krátké době (asi za 10 000 let).

Diskuze