Česká Lípa

Česká Lípa

Okresní město Česká Lípa leží na řece Ploučnici, která na svém toku vytváří silné meandry. Ve 13. století zde byl postaven středověký hrad, který byl ve 20. století zdevastován a jeho pozůstatky byly nedávno zrekonstruovány. Vedle hradu se nachází Červený dům v renesančním slohu se sgrafity, původně sloužící jako lovecký zámeček. Historické centrum tvoří nově zrekonstruované náměstí s morovým sloupem a kašnou. Jednou z nejkrásnějších budov v České Lípě je secesní kavárna Union.

Dále můžete navštívit stálou expozici Okresního vlastivědného muzea v prostorách augustiniánského kláštera, vedle něhož stojí barokní bazilika Všech svatých. Do areálu kláštera patří i Loretánská kaple, rajský dům a francouzská zahrada s amfiteátrem. Za zhlédnutí také stojí městský park nebo kostel sv. Máří Magdaleny s památnými lipami, které prý podle pověsti daly městu název.

Centrem sportu je zimní stadion s krytým plaveckým bazénem, před kterým je vystavěn skatepark s U-rampou. Dále je zde fotbalový stadion s atletickou dráhou a tenisovými kurty.

Příroda Českolipska je neobyčejně pestrá a rozmanitá. Na poměrně malé ploše s různorodým geologickým podkladem najdeme horské oblasti, rozsáhlé lesní komplexy tvořící přes 40% území, rybníky s řadou mokřadů a významná pískovcová skalní města. V současné době je v okrese vyhlášena ochrana nad 27 přírodně nejcennějšími územími.

Z nechráněných částí přírody je významná celá oblast holanských a dokských rybníků s mokřady a rašeliništi. Údolní niva řeky Ploučnice představuje velmi cenné území s výskytem řady druhů rostlin a živočichů. Pozoruhodné jsou pískovcové skalní útvary v okolí Hamru u České Lípy, Vlhoště a Hradčanské stěny s reliktní vegetací na pískovcových skalách. Hnízdí zde i takové druhy ptáků jako je orel mořský a jeřáb popelavý. Nejstarší z chráněných stromů je tis v Krompachu (asi 600 let). Pestrost území dokreslují zajímavé geomorfologické tvary v pískovcích, jeskyně, skalní okna i skalní brány či ledové jeskyně.

Peklo – národní přírodní památka tvořená skalním kaňonem v údolí Robečského potoka. Celé údolí je bohaté nejen na přírodní útvary, ale i na rozmanitou faunu a flóru. Výjimečný je velmi bohatý výskyt chráněné bledule jarní. Touto oblastí vede naučná stezka po červené značce, jež nás zavede až k zámku v obci Zahrádky. K tomuto zámku patří nádherný park s prastarými stromy.

Novozámecký rybník – národní přírodní rezervace rozkládající se mezi obcemi Zahrádky a Jestřebí. Rybník byl založen ve 14. století za vlády Karla IV. na místě dřívějších bažin a močálů. Rezervace je tvořena mělkým rybníkem, rozlehlými rákosinami, mokřadními loukami a vrbovými porosty. Dnes je toto území nejvýznamnější ornitologickou lokalitou severních Čech díky výskytu 220 ptačích druhů. Vodní společenstva tvoří především stulík a vzácnější lekníny. Botanický průzkum zde prokázal výskyt více než 50 druhů vzácných a ohrožených rostlin.

Máchovo jezero – největší vodní plocha tohoto kraje (278 ha) je velmi romantickou oblastí. Tento rybník byl v roce 1366 založen Karlem IV. na místě prapůvodního ledovcového jezera. Významné ornitologické oblasti jsou dva ostrůvky (Kachní a Myší ostrov) na něž je vstup zakázán. Do rybníka také zasahují dva poloostrovy Klůček a Jarmilina skála. Tento kraj si velice oblíbil básník Karel Hynek Mácha a na jeho počest byl později rybník pojmenován. Máchovo jezero je nejoblíbenějším rekreačním místem v severních Čechách. Najdete zde několik pěkných pláží s rychlým občerstvením. Na hlavní pláži v Doksech můžete vyzkoušet bungee jumping, tobogán, beach-volejbal a jiné atrakce.

Diskuze