Storno podmínky

Odesláním objednávkového formuláře a uhrazením rezervačního poplatku či zálohy platí následující storno poplatky.

Stornopoplatky z viny odběratele při zrušení celého pobytu jsou následující:

  • do 90 dnů před zahájením akce – 50% z celkové částky objednávky
  • do 60 dnů před zahájením akce – 60% z celkové částky objednávky
  • do 30 dnů před zahájením akce – 70% z celkové částky objednávky
  • do 14 dnů před zahájením akce – 90% z celkové částky objednávky
  • do 7 dnů před zahájením akce – 100% z celkové částky objednávky

V případě onemocnění dítěte je objednavatel povinen předložit ubytovateli lékařskou zprávu, na jejímž základě budou storno poplatky za danou osobu zrušeny a to jak před pobytem, tak i během pobytu.

Práva a povinnosti touto smlouvu neupravené, se řídí českým právem,  občanským zákoníkem
a předpisy souvisejícími.

V případě, že bude objednavatel požadovat po uzavření této smlouvy snížení počtu účastníků, kterým bude poskytováno ubytování, je povinen toto neprodleně oznámit ubytovateli.

V případě, že oznámí objednavatel ubytovateli snížení počtu účastníků o více jak 5% ze sjednaného celkového počtu účastníků ve lhůtě:
a) do 90 dnů před zahájením poskytování ubytování, je objednavatel povinen uhradit
ubytovateli 50% z denních nákladů na každého chybějícího účastníka za každý den
b) do 60 dnů před zahájením poskytování ubytování je objednavatel povinen uhradit
ubytovateli 60% z denních nákladů na každého chybějícího účastníka za každý den
c) do 30 dnů před zahájením poskytování ubytování, je objednavatel povinen uhradit
ubytovateli 70% z denních nákladů na každého chybějícího účastníka za každý den
d) do 14 dnů před zahájením poskytování ubytování, je objednavatel povinen uhradit
ubytovateli 90% z denních nákladů na každého chybějícího účastníka za každý den
e) kratší než 7 dnů před zahájením poskytování ubytování, je objednavatel povinen uhradit
ubytovateli 100% denních nákladů na každého chybějícího účastníka za každý den

V případě neoznámení snížení počtu účastníků o více jak 5% ze sjednaného celkového počtu účastníků, je objednavatel povinen uhradit 100% denních nákladů na každého chybějícího účastníka za každý den. Zvýšení počtu účastníků je možné pouze na základě dohody s ubytovatelem v dostatečném předstihu dle možností ubytovatele.

Ubytovatel má právo stornovat částečně nebo úplně objednanou kapacitu v případě nenadálých okolností technického či živelného rázu (požár, kalamita, povodeň apod.) nezaviněné úmyslným konáním ubytovatele bez jakýchkoliv sankcí. Za výše uvedených okolností musí nahradit objednaný termín novým nejbližším možným termínem, v plném rozsahu objednaných služeb.