V Í T E J T E v Severních Čechách! Vítejte v kraji rozeklaných pískovcových skal, mezi nimiž si řeka Labe razí svou cestu k severu. Vítejte v kopcích a horách s mnoha rozhlednami na svých vrcholcích. Vítejte v lesích plných zvěře a vzácné květeny. 

Ve zdejším kraji se snoubí čtyři různé horopisné celky: České středohoří, Děčínská vrchovina (Labské pískovce), Lužické hory a Šluknovská pahorkatina. Každé z těchto území má svůj nezaměnitelný charakter. Zvlněná krajina připomíná podhůří Šumavy. Malebné chalupy uprostřed zelených strání vydechují klid a pohodu. Mezi kopci se ukrývají větší města i malé vesnice. Najdete zde místa krásná a upravená, ale i ta, která dosud čekají na své znovuzrození. 

Vítejte na teritoriu Sdružení obcí Českokamenicka, u bran do národního parku České Švýcarsko, jehož území je krajem dlouhých údolí, kaňonů s bizardními skalisky i dalekých výhledů z vrcholů vyvřelinových homolí. Prochází tudy také hranice architektury lidového domu roubeného a hrázděného. Kostely a poutní místa představují ukázky vrcholné barokní architektury. V kraji najdeme zbytky středověkých strážních hradů, které ochraňovaly důležitou obchodní cestu z Lužice do Čech. K novodobé historii patří i zdejší úsek československých pevností obranné linie z dob před druhou světovou válkou tvořený řetězcem železobetonových bunkrů. 

Národní park České Švýcarsko byl založen 1.1.2000 a navazuje na národní park Sasské Švýcarsko. Je součástí rozsáhlejšího území Labských pískovců, které na české a německé části zaujímá rozlohu 700 km2. Je ukázkou mnoha druhů kvádrových pískovců, které nemají v Evropě obdoby. 

Dnes je oblast protkána sítí značených cest, které umožňují provozovat jak pěší tak i cykloturistiku, autoturistiku a horolezectví (speciální pískovcové lezení, včetně extrémních výstupů v Jetřichovických skalách). V několika partiích jsou vybudovány naučné stezky. Nabízejí se zde areály nejen pro letní, ale i pro zimní sportování a mnohé zdejší lokality slouží jako klimatické ozdravovny po celý rok.


Tipy na výlety ke stažení