Pro hosty vn

Vážení hosté, vítáme Vás v Rekreačním středisku Poslův Mlýn. Přejeme Vám co nejpříjemnější pobyt a mnoho krásných zážitků. Aby Váš pobyt nebyl ničím rušen, dovolujeme si Vás informovat o některých opatřeních a doporučeních týkajících se provozu našeho zařízení.
Ve středisku se nachází recepce, která nemá non stop provoz. Proto se v případě uzavření recepce, prosím, s důvěrou obracejte se svými požadavky na personál restaurace. V případě nouze volejte manažerce střediska na tel.: 739 366 366.
Středisko má svá vlastní parkoviště, nevjíždějte proto do prostor areálů.Přístupová brána k parkovištím se po 22. hodině večer zamyká a ráno po 6.30 hodině odemyká. Dbáme tak na bezpečnost Vašich automobilů. Pokud se budete vracet případně vyjíždět právě v době uzamčení parkoviště, upozorněte na tuto skutečnost včas personál recepce či restaurace.
Ubytovat se lze v den příjezdu vždy po 14. hod. a pobyt končí v den odjezdu do 10. hod. U pobytového zájezdu organizovaných skupin a školních zájezdů je v den příjezdu sepsán protokol o předání pokojů (chatek). Vedoucímu zájezdu jsou předány všechny klíče od přidělené ubytovací kapacity a lůžkoviny pro každou ubytovanou osobu (ručníky nejsou součástí vybavení) na základe vratné kauce ve výši 500,-Kc. V den odjezdu klíče i lůžkoviny předává vedoucí zájezdu na recepci případně obsluhujícímu personálu a zároveň se účastní kontroly pokojů (chatek). Vedoucí skupiny při příjezdu odevzdá na recepci jmenný seznam ubytovaných osob s uvedením trvalého bydliště a data narození (u dospělých osob i číslo občanského průkazu) a provede doúctování pobytu.
Pokud jste ubytovaní v pokojích, prosíme o důsledné zamykání vchodových dveří (chráníte tak především majetek svůj i majetek ostatních hostů). Pokoje ani chatky personál v průběhu vašeho pobytu neuklízí, pokud by však byla potřeba uklidit, požádejte o to obsluhující personál. Úklid společných sprch provádíme vždy dopoledne a odpoledne. Na chodbách v budovách, v každé chatce i ve společných prostorách jsou odpadkové koše - prosíme veškeré odpadky vyhazovat tam. Noční klid je od 23:00 do 7:30 hodin. Změny a posuny nočního klidu povoluje a schvaluje manažerka střediska.
Doporučujeme vzít si s sebou domácí obuv (pantofle) pro pohyb v budovách a obuv do společných sprch. Pokud předpokládáte v průběhu pobytu využití naší tělocvičny, vezměte s sebou také vhodnou obuv s bílou podrážkou.
Plná penze je pro deti Materských a Základních škol vcetne 2 svacin a pitného režimu(snídaně 7:30 - 10:00, oběd 11:30 - 14:00, večeře 17:30 - 19:30, svačiny budou vždy připraveny na tácu, pitný režim bude zajištěn šťávou, čajem a vodou z barelu) - v případě plné obsazenosti areálu bude stravování probíhat po jednotlivých skupinách, informace o časovém rozdělení vám budou podány na začátku pobytu.Výdej stravy u školních akcí a organizovaných dětských kolektivů probíhá zásadně a pouze za přítomnosti pedagogického dozoru. Bez přítomnosti pedagoga nebude žákům strava vydána. Pedagogický dozor odpovídá za pořádek a kázeň v jídelně. Vynášení nápojů, jídla, skla a nádobí je zakázáno. V případě konání celodenních výletů Vám bude strava nahrazena formou suchého balíčku - prosíme nahlásit den výletu již při příjezdu.
Při příjezdu obdržíte na recepci identifikační náramky ruzných barev, rozlišené dle věkové kategorie ubytovaných osob a typu poskytovaných služeb. Každý ubytovaný host je povinen nosit identifikacní náramek, který mu byl přidělen. Náramky slouží predevším pro výdej stravy, ale také pro přehled pohybu hostů, kdy chrání vaši bezpečnost před vniknutím cizích osob do areálu Rekreačního střediska.
V průběhu pobytu máte k dispozici dětské herny, učebny, klubovny, tělocvičny a ostatní služby (dětské hřiště, pingpongové stoly, fotbalové, volejbalové hřiště a jiné) - na době využívání těchto prostor se, prosím, domluvte před začátkem pobytu na recepci, příp. o to požádejte obsluhující personál. Prosíme také o pečlivé uspořádání heren, kluboven, učeben a tělocvičny do původního stavu.
Pokud budete chtít pořádat organizovanou akci pro děti (diskotéku, společenský večer), obraťte se na začátku svého pobytu s tímto požadavkem na manažerku střediska, aby se takto v případě více skupin podařilo časově vše zvládnout. V areálu střediska je několik ohništ na opékání a táboráky, oheň proto nezakládejte mimo tato vyhrazená místa.
Na pokojích i v chatkách je přísný zákaz používání elektrospotřebičů (vyjma nabíječek k mobilnímu telefonu) - hlavněrychlovarných konvic, vařičů, infrazářičů tepla apod. a taktéžpřísný zákaz kouření. HROZÍ NEBEZPEČÍ POŽÁRU! V některých budovách jsou zabudována protipožární čidla. V případě planého výjezdu požárních vozidel bude ubytovaným hostum v dané skupině účtován zbytečný výjezd složek záchranného systému a okamžitě zrušen pobyt bez nároku na vrácení peněžní částky za ubytování.
S případnými dotazy, připomínkami, prosbami či stížnostmi se s důvěrou obracejte na manažerku střediska 739366366. Jsme také jenom lidé :o).
VŠECHNY PROSTORY JSOU PŘÍSNĚ NEKUŘÁCKÉ!